ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТІВСР»

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТІВСР»

1. Формування видань художньої літератури.

2. Наукова стаття як один з найпопулярніших жанрів наукової літератури.

3. Оцінка редактором змісту науково-популярного твору.

4. Типологічні характеристики науково-популярного видання.

5. Загальна методика редакторського аналізу художнього твору.

6. Природа і типологічні ознаки наукових видань.

7. Читацька адреса наукової літератури.

8. Ілюстративний матеріал науково-популярного видання.

9. Робота редактора над науковим твором.

10. Основні жанри наукової літератури.

11. Види науково-популярних видань.

12. Природа художньої літератури.

13. Засоби популяризації у науково-популярних виданнях.

14. Цільове (функціональне) призначення наукової літератури.

15. Співпраця редактора й автора в редакції художньої літератури.

16. Особливості дитячої читацької аудиторії.

17. Типологія художніх видань.

18. Види наукових видань.

19. Типологічні особливості науково-популярних видань.

20. Особливості ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТІВСР» роботи редактора над твором сучасного українського письма.

21. Оцінка редактором змісту науково-популярного твору.

22. Робота редактора над науковим виданням на підготовчому етапі.

23. Знання типології видань у роботі редактора.

24. Особливості літературно-художнього твору як об’єкта редакторського аналізу.

25. Природа художньої літератури.

26. Загальна методика редакторського аналізу художнього твору.

27. Монографія як жанр наукової літератури.

28. Особливості написання рецензій на твір художньої літератури.

29. Особливості рецензування наукових творів.

30. Тенденції розвитку сучасної наукової літератури.

31. Видавнича справа як сфера суспільних відносин.

32. Видавнича справа та реагування як спеціальність.

33. Книгознавство як наука про книгу та книжкову справу.

34. Основні групи джерел з історії видавничої справи, їх характеристика.

35. Музеї історії ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТІВСР» книги (Остріг, Львів, Київ).

36. Діяльність Українського наукового інституту книгознавства.

37. Історичні передумови появи письма й алфавіту в світі як предтеча виникнення і ствердження фаху редактора-видавця.

38. Нова періодизація історії українського рукописного книготворення: від VІІІ ст. до н. е. до прийняття християнства.

39. Українські та зарубіжні концепції витоків українського друкарства: науковий та ідеологічний аспекти.

40. Книжкові шедеври ХІ-ХУІ століть.41. Провідні осередки рукописної справи.

42. Редакторські набутки творців, упорядників і переписувачів періоду становлення та розвитку української рукописної справи.

43. Друкарство як чинник удосконалення редагування. Ствердження

української школи редагування в період ХУ-ХУІІІ століть.

44. Редакторська школа вчених гуртків галицьких, волинських, києво-

печерських та чернігівських друкарів.

45. Редакторський досвід ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТІВСР» діячів українського національного

відродження ХІХ-поч. ХХ ст., які працювали на ниві друкарства.

46. Р. Іванченко та М. Феллер як засновники сучасної української

школи редагування.

47. Редакторські професії в умовах глобалізації інформаційних процесів у суспільстві.

48. Періодичні фахові видання з видавничої справи та редагування в Україні та за кордоном.

49. Багатоаспектність редагування та змістове наповнення поняття.

50. Редакторський аналіз.

51. Логічні закони редагування.

52. Причини багатоаспектності поняття редагування

53. Нормативний зміст редагування

54. Творчий зміст редагування

55. Творчо-організаційний зміст редагування

56. Види (аспекти) редагування: літературне та інші види редагування

57. Загальна характеристика редакторських професій.

58. Становлення видавничої справи та редагування як галузі соціальних комунікацій.

59. Витоки української видавничої справи: основні досягнення і проблеми.

60. Професіограма сучасного редактора та сучасного видавця.

Дата ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТІВСР» добавления: 2015-08-28; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentafzzjjd.html
documentafzzqtl.html
documentafzzydt.html
documentagaafob.html
documentagaamyj.html
Документ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТІВСР»