Класифікація витрат на виробництво

ТЕМА: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ

Собівартість – комплексний економічний показник.

1.1. Собівартість продукції як грошова форма витрат.

1.2. Класифікація витрат на виробництво.

1.3. Собівартість валової, товарної та реалізованої продукції.

1.4. Методика обчислення основних статей калькуляції.(самостійно)

Ціна в ринковій економіці.

2.1. Поняття і функції ціни в ринковій економіці.

2.2. Види цін та сфери їх застосування.

2.3. Методи визначення ціни.

Собівартість – комплексний економічний показник

Собівартість продукції як грошова форма витрат

Кожне підприємство для досягнення своєї основної мети – максимізації прибутку, повинно нести певну суму витрат. Ці витрати спрямовуються на формування і використання усіх видів ресурсів.

Витрати виробництва представляють у натуральній і вартісній формах. Натуральна форма необхідна для організації самого процесу виробництва, а вартісна Класифікація витрат на виробництво необхідна для визначення ефективності виробничої діяльності підприємства.

Вартісною формою витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції, збут - є собівартість продукції

Собівартість продукції – це грошова форма витрат підприємства на підготовку виробництва, виготовлення продукції і збут, яка характеризує ефективність всього процесу виробництва, оскільки у ній відображаються:

· рівень організації виробничого процесу;

· технічний рівень;

· продуктивність праці та ін.

Тобто, чим краще працює підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції. Тому собівартість є одним з важливих показників ефективності виробництва.

Собівартість продукції включає витрати:

· вивчення ринку, виявлення попиту на продукцію;

· підготовку та освоєння виробництва нової Класифікація витрат на виробництво продукції;

· сам процес виробництва;

· обслуговування виробничого процесу та управління ним;

· збут продукції;

· дослідження, використання та охорону природних ресурсів;

· набір і підготовку кадрів;

· вдосконалення процесу виробництва, підвищення його ефективності.

Тобто, чим краще працює підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції. Тому собівартість є одним з важливих показників ефективності виробництва.

Класифікація витрат на виробництво

1. За ступенем однорідності:

Загальні витрати – це витрати на весь обсяг продукції за певний період. Їх сума залежить від тривалості періоду і кількості виготовленої продукції. Витрати на одиницю продукції обчислюються як середні за певний період, якщо продукція виготовляється постійно або серіями.

Елементні витрати Класифікація витрат на виробництво однорідні за складом, мають єдиний економічний зміст і є первинними. До них належать витрати на сировину та матеріали, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні відрахування, та ін.

Комплексні витрати різнорідні за складом, охоплюють декілька елементів витрат. Їх групують за економічним призначенням при калькулюванні та організації внутрішнього економічного управління. Наприклад, витрати на утримання і експлуатацію устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські витрати, витрати від браку та ін.2. За способом віднесення на окремі види продукції:

Прямі витрати безпосередньо пов’язані з виготовленням певного різновиду продукції і можуть бути обчислені на її одиницю прямо. Якщо виготовляється один різновид продукції, усі витрати – прямі.

Непрямі витрати Класифікація витрат на виробництво пов’язані з виготовленням різних виробів і не можуть прямо відноситись на той чи інший вид продукції, (зарплата обслуговуючого і управлінського персоналу, утримання і експлуатація основних фондів, тощо).


documentagaauir.html
documentagabbsz.html
documentagabjdh.html
documentagabqnp.html
documentagabxxx.html
Документ Класифікація витрат на виробництво